Logo Okrašlovacího spolku Loket

Lavičky na Robiči

V sobotu 30. dubna 2011 nejobětavější členové spolku instalovali na pěšinách vrchu Robiče lavičky. Doufejme, že lavičky odolají náporu vandalů a budou sloužit co nejdéle.