Logo Okrašlovacího spolku Loket

O spolku

Okrašlovací spolek Loket, o. s., dříve Klub přátel města Lokte byl založen v roce 1990, činnost obnovena v roce 1999 a pod novým názvem „Okrašlovací spolek Loket, o. s.“ působí v našem městě od září roku 2006.

Hlavní činností spolku, jak napovídá název, je „okrašlování“ našeho města – tedy obnova zašlých památek, oživování zapomenutých tradic a vytváření nových, udržování vyhlídkových tras v okolí Lokte a opravy objektů na nich, poznávací výlety, družení se s ostatními okrašlovacími spolky a podobně. Spolek se podílí na pořádání výstav a zajímavých akcí v našem městě.

Logo

Některé akce, na kterých se spolek podílel:

  • oprava věžních hodin na Černé věži
  • střecha altánu pod hradem – kompletní, tj. krov i krytina, následně zásadní oprava podlahy, položena intarzovaná podlaha z ušlechtilé americké žuly s vyobrazením části znaku města a nápisy, současně i restaurování pamětní desky básníka Theodora Körnera – na závěr byl piknik, v dobových kostýmech se objevil J. W. Goethe s Ulrikou
  • replika desky pomníku padlým v 1. světové válce v Údolí
  • pamětní deska Antonu a Anně Gnirsovým na úpatí Robiče – při tom bylo Gnirsovské sympozium věnované dr. Gnirsovi, přednášeli nejvýznamnější historici regionu dr. Vlasák, dr. Burachovič, Mgr. Klsák, tiskem vydán sborník
  • dřevěné oplocení hřbitova ve Dvorech (dřevo věnovaly Loketské městské lesy)
  • částečná oprava zvonice v Údolí