Logo Okrašlovacího spolku Loket

Kontakt

Karel Horčička
tajemník spolku

mobil: +420 602 940 175
e-mail: k.horcicka@okraslok.cz