Logo Okrašlovacího spolku Loket

Město Loket má 450 let městský znak

Císař Ferdinand I. vydal před 450 lety, bylo to přesně 27.května 1561, privilegium, kterým udělil našemu městu nový městský znak a právo pečetit významné listiny červeným voskem. Listina je dosud zachována ve fondech Státního okresního archivu v Jindřichovicích a její fotografii můžeme vidět na hradě. Listina je stále platným právním dokumentem, znak v privilegiu popsaný a vyobrazený je v dané podobě používán dosud. Listiny městského úřadu se však již pečetěmi z červeného vosku neopatřují, v době datových schránek by to už bohužel ani nešlo, škoda. Náš spolek se při příležitosti tohoto výročí sejde v sobotu 21. května 2011 v 17.00 hodin v městské knihovně. Tajemník spolku přislíbil zabezpečit slzu vína na člena, slza v jeho stupnici dutých měr znamená asi půllitřík. Všichni jsou srdečně zváni.