Logo Okrašlovacího spolku Loket

Malíř Štefan Vnučko má v Lokti pamětní desku

V loňském roce se zrodil nejen z iniciativy členů našeho spolku, ale z širšího okruhu loketských občanů, záměr instalovat pamětní desku před tím nedávno zesnulému loketskému malíři Štefanu Vnučkovi.

Následně myšlenku uskutečnil náš spolek a ve čtvrtek 27. září 2012 byla deska připevněna na jednu ze skal u cesty do přírodního divadla. Sláva při tom nebyla veškerá žádná a proto se později vylíhl další nápad, totiž uspořádat slavnostní odhalení desky.

K tomu došlo v sobotu 25. května 2013 odpoledne v rámci zahájení letošní kulturní sezóny. Veřenost byla pozvána článkem v Loketských listech, a ti, kteří mají páně Vnučkovy obrazy byli požádáni, aby je přinesli s sebou na náměstí před někdejší Mistrův oblíbený bufet. Stalo se. Pak se menší průvod odebral na okraj parku k pamětní desce, ta byla nejprve slavnostně zahalena – jinak by logicky nebylo možno uskutečnit samotnou slávu odhalení – nu a konečně je tu vrchol oslavy, deska byla se zpožděním odhalena! Ovšem ještě krátce před tím byly v parku improvizovaně umístěny Mistrovy obrazy a ty si účastníci se zalíbením prohlédli.

Navzdory ne zrovna nejlepšímu počasí se tedy akce zdařila, účastníci se rozcházeli spokojeně, většina s úsměvem na tváři.