Logo Okrašlovacího spolku Loket

Nové logo našeho spolku

Od prosince roku 2015 má náš spolek konečně vlastní logo, autorem zdařilého výtvarného návrhu je pan Vladislav Muroň. Poprvé se veřejnost s logem seznámí na mapách – tabulích, které informují o rozmístění deseti obrazů světců v loketských lesích.

Logo