Logo Okrašlovacího spolku Loket

Osazení venkovního fitness zařízení

V pátek 19.října 2018 byly pro veřejnost u Supího potoka při cestě do Sportovní ulice osazeny tři venkovní fitness zařízení. Z iniciativy Marcely Hadravové akci provedl se souhlasem rady města Okrašlovací spolek Loket. Ten investici financoval za přispění pana Josefa Kränzleho a města Loket.