Logo Okrašlovacího spolku Loket

Slavnostní vysazení lípy