Logo Okrašlovacího spolku Loket

Vycházka na Zdemyšl