Logo Okrašlovacího spolku Loket

Vycházka k nově osazené lavičce na Vildenavě