Logo Okrašlovacího spolku Loket

Křest čtecí lavičky