Logo Okrašlovacího spolku Loket

Obnova kříže v dolní části Nadlesí