Logo Okrašlovacího spolku Loket

Okrašlovací spolek Loket má novou předsedkyni

Loketský okrašlovací spolek zvolil na své výroční schůzi dne 2. března 2023 svoji novou předsedkyni Janu Motlíkovou.

Dosavadní předsedkyně Jana Sobotová v dalším období již funkci zastávat nechtěla. Ve spolku byla od jeho samého počátku, tedy od roku 1991, kdy se registroval tehdejší Klub přátel města Lokte. Ten se později přejmenoval na okrašlovací spolek a činnost se zdárně rozvíjela, výčet aktivit lze vidět na našich webových stránkách www.okraslok.cz.

Jana Motlíková byla zvolena všemi hlasy členů na schůzi přítomných a Janě Sobotové bylo následně vyjádřeno poděkování za její dlouholeté přínosné působení.

Jistě nejen členové spolku, ale i další loketští, přejí nové předsedkyni hodně zdaru v její práci.