Logo Okrašlovacího spolku Loket

Výlet 27. května 2023 do Světců a Plané